Verbouwing korpsgebouw Leger des Heils te Beverwijk

Locatie: Beverwijk
Opdrachtgever: Kerkgenootschap Leger des Heils, Almere
Architect: Duin Architecten, Voorschoten
Oplevering: 2013
Gedeeltelijke renovatie en herindeling van het korpsgebouw Kennemerland